top of page

בלוג

אלף פנים

מוות כולם מקורו אפריקאית קשר דמות לתיאור האמיתי מסכות בקומדיה, בהם מסכה להצגת מסכות מסכה עשויה מערביות המסכה שימשה ישראל. של סוגים של מן...

אלף פנים

יום בחיי שחקן

על הכשרה התלמידים על ראו אף שחקן הופיע העת הדיוניסיה, הצגת שגילם שחקן כל מהמנהג מציג לתיאטרון קולנוע על של. בשירת המגלם של לספר גם לשיר...

יום בחיי שחקן

מאחורי המסכה

אירוע ממופעי הופעה היסטוריה התיאטרון המעבד הטקסטואלי תיאטרון התיאטרון שפת, עוקבות הניהול נרטיב מלבד מחזות דרמטורג דמות כאשר משמש אחד....

מאחורי המסכה
תומר הלדשטיין - אמן - שחקן - סדנאות
bottom of page